Blackjack Slovník – termíny a jejich význam

Blackjack je populární karetní hra, která vyžaduje strategii a znalost základních pojmů. Tento slovník vám pomůže lépe porozumět základním pojmům a termínům používaným ve hře blackjack, od A po Z.

 A

 Ace (Eso)

Karta s hodnotou buď 1, nebo 11, podle toho, která hodnota je pro hráče výhodnější.

 Action

Celková částka sázek, kterou hráč v blackjacku provede.

 Advantage Player

Hráč, který využívá různých strategií a technik, jako je počítání karet, aby získal výhodu nad kasinem.

 Anchorman

Hráč sedící na poslední pozici u stolu, tedy napravo od dealera, který jedná jako poslední v kole.

 Automatic Shuffler

Zařízení používané v kasinech k automatickému míchání karet, aby se minimalizovala šance na počítání karet.

 B

 Bankroll

Celková částka peněz, kterou má hráč k dispozici pro sázení.

 Blackjack

Nejlepší možná kombinace v blackjacku, která se skládá z esa a karty s hodnotou 10 (10, J, Q, K). Výplata za blackjack je obvykle 3:2.

 Burn Card

Karta, která je odstraněna z vrcholu balíčku po zamíchání a před začátkem nové hry. Je to preventivní opatření proti počítání karet.

 Bust

Situace, kdy součet karet hráče nebo dealera přesáhne 21, což znamená automatickou prohru.

 Basic Strategy

Optimální způsob hraní každé kombinace karet, který minimalizuje house edge a zvyšuje šance hráče na výhru.

 C

 Card Counting

Technika používaná hráči k sledování poměru vysokých a nízkých karet, které zůstávají v balíčku. Cílem je získat výhodu nad kasinem.

 Chips

Žetony používané k sázení v kasinu. Každý žeton má specifickou hodnotu.

 Cut Card

Plastová karta, která se používá k rozdělení balíčku karet po zamíchání.

 D

 Deck Penetration

Procento balíčku, které je rozdáno před dalším mícháním karet. Vyšší deck penetration může být výhodné pro počítání karet.

 Draw

Další termín pro „hit“ – hráč požaduje další kartu, aby zlepšil svou kombinaci.

 Double Down

Možnost zdvojnásobit původní sázku výměnou za jednu další kartu. Hráči mohou tuto volbu využít po obdržení prvních dvou karet.

 E

 Even Money

Možnost, kterou dealer nabídne hráči s blackjackem, když dealer má eso jako první kartu. Hráč může přijmout výplatu 1:1 před zjištěním, zda dealer má blackjack.

 Early Surrender

Možnost, kterou hráč má, vzdát se své karty a získat polovinu své sázky zpět předtím, než dealer zkontroluje blackjack.

 Edge

Výhoda, kterou má hráč nebo kasino v dané hře blackjacku.

 F

 Face Card

Karta s obrázkem (J, Q, K), každá má hodnotu 10.

 Five-Card Charlie

Pravidlo, které říká, že pokud hráč dosáhne pěti karet bez překročení hodnoty 21, automaticky vyhrává.

 Flat Betting

Sázkový systém, kde hráč sází stejnou částku na každou hru, bez ohledu na výsledek předchozí hry.

 First Base

První hráč nalevo od dealera, který jedná jako první.

 G

 Going Bust

Situace, kdy součet karet hráče nebo dealera přesáhne 21, což znamená automatickou prohru.

 Grind

Strategie sázení, při které hráč používá konzervativní sázky, aby dosáhl malých, ale stálých zisků.

 H

 Hard Hand

Kombinace karet, která neobsahuje eso, nebo eso, které se počítá jako 1 (například 10-8 nebo 7-5-9).

 Hit

Požádat o další kartu, aby se zvýšila hodnota ruky.

 Hole Card

Karta dealera, která je rozdána lícem dolů a je odhalena až po skončení sázek hráčů.

 House Edge

Výhoda kasina nad hráčem, která zajišťuje, že kasino má dlouhodobý zisk.

 I

 Insurance

Vedlejší sázka, kterou hráč může udělat, když má dealer eso jako odkrytou kartu. Pokud dealer má blackjack, insurance sázka vyplácí 2:1.

 Initial Deal

První dvě karty, které jsou rozdány hráči a dealerovi na začátku hry.

 L

 Late Surrender

Možnost, kdy hráč může vzdát svou ruku a získat polovinu své sázky zpět poté, co dealer zkontroluje blackjack.

 Low Roller

Hráč, který sází malé částky peněz.

 Limit

Maximální a minimální částka, kterou lze vsadit na jednu hru.

 M

 Multi-Deck

Hra blackjacku, která používá více než jeden balíček karet, obvykle 4, 6 nebo 8 balíčků. Více balíčků zvyšuje house edge.

 Marker

Písemná potvrzení, které hráč podepisuje, aby si vypůjčil peníze od kasina na sázení.

 Martingale System

Sázkový systém, kde hráč zdvojnásobuje svou sázku po každé prohře s cílem získat zpět všechny předchozí ztráty a dosáhnout zisku jedné jednotky, když vyhraje.

 N

 Natural

Další termín pro blackjack – kombinace karet eso a karta s hodnotou 10 (10, J, Q, K).

 No Hole Card

Varianta blackjacku, kde dealer nebere druhou kartu (hole card) předtím, než hráči dokončí své tahy.

 Nut

Optimální nebo nejlepší možná situace pro hráče v dané herní situaci.

  O

 Odds

Pravděpodobnost, že nastane určitý výsledek. V blackjacku se často odkazuje na šance na výhru nebo prohru v konkrétní situaci.

 Over

Situace, kdy součet karet hráče nebo dealera přesáhne 21, což znamená automatickou prohru. Tento termín se často používá místo „bust“.

 P

 Paint

Hovorový termín pro karty s obrázky (J, Q, K).

 Pat Hand

Ruka s hodnotou 17 až 21, která obvykle nevyžaduje další kartu (hit).

 Payout

Částka peněz, kterou hráč vyhraje. Například výhra za blackjack obvykle vyplácí 3:2.

 Penetration

Procento balíčku, které je rozdáno před dalším mícháním karet. Vyšší penetrace může být výhodná pro počítání karet.

 Pit

Oblast v kasinu, kde se nacházejí stoly s blackjackem a jinými karetními hrami.

 Push

Situace, kdy hráč a dealer mají stejný součet karet, což vede k remíze. Hráči se vrátí jejich sázky.

 Pair Split

Možnost, kdy hráč rozdělí své dvě karty stejné hodnoty do dvou samostatných ruk, přičemž na každou ruku přidá další sázku. Hráč poté hraje každou ruku zvlášť.

 Progressive Betting

Sázkový systém, ve kterém hráč zvyšuje nebo snižuje své sázky na základě předchozích výher nebo proher.

 R

 Running Count

Metoda počítání karet, při které hráč sleduje poměr vysokých a nízkých karet, které byly rozdány, aby odhadl šance na výhru v dalších kolech.

 Resplit

Možnost, kdy hráč může znovu rozdělit již rozdělené páry, pokud obdrží další kartu stejné hodnoty.

 S

 Shoe

Zařízení používané k držení a rozdávání více balíčků karet. Umožňuje plynulejší hru a minimalizuje riziko chyb při rozdávání.

 Soft Hand

Kombinace karet obsahující eso, které může být počítáno jako 1 nebo 11, aniž by ruka překročila 21 (například A-6 je soft 17).

 Stand

Rozhodnutí hráče nebrat další kartu a zůstat s aktuální hodnotou ruky.

 Surrender

Možnost, kdy hráč může vzdát svou ruku a získat zpět polovinu své sázky. Existují dvě varianty: early surrender (předtím, než dealer zkontroluje blackjack) a late surrender (poté, co dealer zkontroluje blackjack).

 Stiff Hand

Ruka s hodnotou mezi 12 a 16, která je riskantní, protože další karta by mohla vést k překročení 21 (bust).

 Stand Off

Další termín pro push – situace, kdy hráč a dealer mají stejný součet karet, což vede k remíze.

 Split

Rozdělení páru karet stejné hodnoty do dvou samostatných ruk. Hráč musí přidat další sázku a každá ruka se poté hraje zvlášť.

 T

 Tell

Nevědomé gesto, výraz nebo chování, které může dát ostatním hráčům informace o síle nebo slabosti jejich ruky.

 Third Base

Poslední hráč u stolu, který jedná těsně před dealerem. Tato pozice může být strategicky výhodná, protože hráč vidí, jak ostatní hráči hrají své ruce.

 Tie

Situace, kdy hráč a dealer mají stejný součet karet, což vede k remíze (push).

 True Count

Vylepšená verze running count, která bere v úvahu počet zbývajících balíčků v hře. True count poskytuje přesnější odhad výhody hráče.

 Twenty-One

Jiný termín pro blackjack, který odkazuje na nejlepší možnou kombinaci karet ve hře – eso a karta s hodnotou 10 (10, J, Q, K).

 U

 Upcard

Karta dealera, která je rozdána lícem nahoru a je viditelná pro hráče. Hráči používají informaci o upcard ke strategickým rozhodnutím.

 Unbalanced Count

Systém počítání karet, kde součet všech karet v balíčku není nula. Unbalanced counts mohou být jednodušší na používání, ale vyžadují přepočítávání pro správné využití.

 V

 Variance

Statistické měřítko rozptylu výsledků ve hře. Vyšší variance znamená větší rozdíly mezi výhrami a prohrami v krátkém období.

 Void

Situace, kdy je ruka prohlášena za neplatnou kvůli chybě při rozdávání nebo jiné nesrovnalosti. Hráči dostanou zpět své sázky a hra je restartována.

 W

 Whale

Hráč, který sází extrémně vysoké částky peněz. Kasino často nabízí whales speciální výhody a služby.

 Winning Streak

Situace, kdy hráč zažívá sérii po sobě jdoucích výher. Hráči často upravují své sázky v reakci na výherní nebo proherní série.

 Wonging

Technika pojmenovaná po autorovi Stanfordu Wongovi, při které hráč sleduje hru a vstupuje do hry pouze tehdy, když má výhodu, obvykle na základě počítání karet.

 Z

 Zero

Hodnota nebo počet bodů. V blackjacku se tento termín často nepoužívá, ale může se objevit ve spojení s jinými kasinovými hrami.