Poker slovník – termíny a jejich význam

Poker je hra plná specifických termínů, které mohou být pro nováčky matoucí. Tento slovník vám pomůže lépe pochopit základní pojmy a termíny používané v pokeru, od A do Z.

 A

 All-In

Když hráč vsadí všechny své zbývající žetony do hry.

 Ante

Povinná sázka, kterou musí všichni hráči vložit do potu před rozdáním karet.

 B

 Big Blind (Velký Blind)

Povinná sázka, kterou musí vložit hráč sedící dvě místa nalevo od dealera. Obvykle je dvakrát větší než malý blind.

 Bluff (Blaf)

Strategie, při které hráč sází nebo zvyšuje sázky s průměrnou nebo slabou rukou, aby přiměl soupeře složit lepší karty.

 Button

Značka, která označuje pozici dealera. Po každé hře se posouvá o jedno místo doleva.

 C

 Call

Dorovnat sázku jiného hráče.

 Check

Když hráč nevsadí, ale zůstane ve hře, pokud před ním nebyla žádná sázka.

 Community Cards (Společné Karty)

Karty, které jsou rozdány lícem nahoru uprostřed stolu a jsou sdíleny všemi hráči.

 Cutoff

Pozice u stolu, která je napravo od buttonu. Tato pozice je často považována za výhodnou pro blafování.

 D

 Dealer

Osoba, která rozdává karty. V domácích hrách se tato role střídá mezi hráči, v kasinech je dealer stálý zaměstnanec.

 Draw

Situace, kdy hráč potřebuje další kartu nebo karty, aby zkompletoval výherní kombinaci.

 Drop

Stejně jako fold, znamená to, že hráč složí karty a odstoupí ze hry.

 E

 Equity

Teoretický podíl hráče na potu, vyjádřený jako procento nebo částka, kterou by měl dlouhodobě očekávat, že vyhraje.

 Early Position (EP)

Pozice u stolu, které jsou blízko vlevo od dealera, typicky prvních několik hráčů. Tato pozice je nevýhodná, protože hráč musí jednat jako jeden z prvních.

 F

 Flop

První tři společné karty, které jsou rozdány lícem nahoru po prvním kole sázek.

 Fold

Když hráč složí své karty a odstoupí ze hry.

 Full House

Kombinace tří karet jednoho druhu a dvou karet jiného druhu (např. tři králové a dvě desítky).

 G

 Gutshot

Postupka, kde hráči chybí jedna karta ve středu kombinace (např. hráč má 5-7 a potřebuje 6, aby dokončil postupku).

 Grinder

Hráč, který hraje konzistentně a obezřetně, často se zaměřuje na malé, ale pravidelné zisky.

 H

 Heads-Up

Hra mezi dvěma hráči, často se jedná o poslední fázi turnaje nebo specifický formát hry.

 Hole Cards

Karty, které jsou rozdány hráči lícem dolů a nejsou viditelné pro ostatní hráče.

 I

 Inside Straight Draw

Stejně jako gutshot. Hráč potřebuje jednu konkrétní kartu uprostřed kombinace, aby dokončil postupku (např. hráč má 5-7 a potřebuje 6).

 In the Money (ITM)

Pozice v turnaji, kde hráč už dosáhl na peněžní odměny.

 J

 Jackpot

Velká výhra, která se často vyskytuje v pokerových hernách nebo kasinech při specifických podmínkách.

 Junk

Slabé karty, které mají malou nebo žádnou hodnotu.

 K

 Kicker

Vedlejší karta, která se používá k rozhodnutí při remíze, když mají dva hráči stejnou kombinaci.

 Knockout

Turnaj, ve kterém hráči získávají peněžní odměny za vyřazení ostatních hráčů.

 L

 Late Position

Pozice u stolu, které jsou blízko k dealerovi (např. button a cutoff). Tyto pozice jsou výhodné, protože hráč jedná jako jeden z posledních.

 Limp

Když hráč pouze dorovná velký blind místo navýšení.

 M

 Muck

Odhodit karty lícem dolů, často po složení. Také se používá pro hromadu odhozených karet.

 Multi-Table Tournament (MTT)

Turnaj, kde hraje mnoho hráčů na různých stolech. Hráči jsou přemisťováni mezi stoly, jak se hráči postupně vyřazují.

 N

 Nuts

Nejlepší možná kombinace v dané situaci.

 No-Limit

Typ pokeru, kde hráči mohou vsadit jakoukoli částku až do výše svých žetonů v každém kole sázek.

 O

 Offsuit

Karty různé barvy.

 Open-Ended Straight Draw

Situace, kdy hráč potřebuje jednu ze dvou karet na vytvoření postupky (např. hráč má 5-6-7-8 a potřebuje 4 nebo 9).

 Overpair

Pár v ruce, který je vyšší než jakákoli karta na stole.

 P

 Pocket Cards

Karty, které jsou rozdány hráči lícem dolů, jiný název pro hole cards.

 Pot

Celková částka sázek uprostřed stolu, kterou hráči mohou vyhrát.

 Pot-Limit

Typ pokeru, kde hráči mohou vsadit až do výše aktuálního potu.

 Preflop

Kolo sázek, které probíhá před vyložením prvních tří společných karet (flop).

 Push

Jiný termín pro all-in, kdy hráč vsadí všechny své zbývající žetony.

  R

 Raise

Navýšení sázky. Hráč, který raisuje, zvyšuje aktuální sázku, kterou musí ostatní hráči dorovnat nebo navýšit.

 Rake

Poplatek, který si kasino nebo herna bere z každého potu jako zisk za pořádání hry.

 Re-Raise

Další navýšení sázky poté, co už byla jednou navýšena.

 River

Pátá a poslední společná karta, která je rozdána v texas hold’emu a dalších pokerových variantách.

 S

 Satellite

Turnaj, kde hráči mohou vyhrát vstupenky do většího, obvykle dražšího turnaje.

 Showdown

Fáze hry, kdy zbývající hráči odhalí své karty, aby se rozhodlo o vítězi potu.

 Slow Play

Hraní silné ruky pasivně (pouze callování nebo checkování) s cílem nalákat soupeře na vyšší sázky.

 Small Blind

Povinná sázka, kterou musí vložit hráč sedící přímo nalevo od dealera. Obvykle je poloviční než velký blind.

 Split Pot

Situace, kdy dva nebo více hráčů mají stejné kombinace a pot je mezi ně rovnoměrně rozdělen.

 Straight

Postupka, pět po sobě jdoucích karet různých barev (např. 5-6-7-8-9).

 Suit

Barva karty – srdce, kára, piky nebo kříže.

 T

 Tell

Nevědomé gesto, výraz nebo chování, které může dát ostatním hráčům informace o síle nebo slabosti hráčovy ruky.

 Tilt

Stav frustrace nebo hněvu, který negativně ovlivňuje hráčovo rozhodování a způsobuje, že hraje neoptimálně.

 Turn

Čtvrtá společná karta v texas hold’emu a dalších pokerových variantách.

 Trips

Troje karty stejné hodnoty (např. tři králové).

 U

 Under the Gun (UTG)

Pozice hráče, který musí jednat jako první v daném kole sázek. Tato pozice je nalevo od velkého blindu.

 Unsuited

Karty různých barev.

 V

 Value Bet

Sázka, která má za cíl získat hodnotu od soupeřů se slabšími kombinacemi.

 Villain

Termín používaný pro označení soupeře v online pokeru.

 W

 Walk

Situace, kdy všichni hráči složí karty až na hráče ve velkém blindu, který tak vyhraje pot bez boje.

 Wrap

Velký draw na postupku s více než osmi outs, často se používá v Omaze.

 Z

 Zoom Poker

Varianta pokeru, kde jsou hráči po složení karet okamžitě přesunuti k novému stolu s novými soupeři. To umožňuje rychlejší tempo hry.